Så här enkelt är det!

  • I abonnemanget ingår adresser, namnlistor, originalarbete, tryck i 4-färg på en sida, distribution, nyckelring och porto.
  • Du får ensamrätt i vårt utskick i din huvudbransch inom avtalat område.
  • Våra välkomstbrev skickas ut varannan vecka, året runt.
  • Målgruppen är nyinflyttade huvudmän och ensamstående mellan 18 och 80 år. Personer som flyttar inom avtalat område får inget utskick.
  • DRS Reklam garanterar ett fast pris under abonnemangstiden. Du betalar i den takt inflyttningen sker.
  • I samband med fakturan skickar vi en länk till en sida med namn och adresser på alla nyinflyttade som fått din reklam under perioden.
  • Omtryck till självkostnadspris.

Just nu täcker vi ungefär 85% av Sveriges alla nyinflyttade, vilket innebär att vi gör ungefär 450.000 utskick varje år!