Vi hjälper dig med utformningen!

Vet du inte hur du ska utforma ditt reklamblad eller har du helt enkelt inte tid?

Lugn, vi hjälper dig med att ta fram ett original för reklambladet. Vill du antingen skicka in skiss på ett papper eller ett färdig material så går detta bra. Vi kan ta emot de flesta filformaten.

Vill du göra ett eget original ska formatet vara A6 (105 x 148 mm). Lägg gärna till 5 mm utfall på varje sida, så blir det lättare för oss när bladet ska tryckas.

Mail till annonsavdelningen:  annons@drsreklam.se

Ladda ner vår annonsmall: