GDPR

Privatperson

Du får det här utskicket då du nyligen har ändrat folkbokföringsort. Utskicket är ett samarbete mellan lokala företag och DRS Reklam AB. För att kunna genomföra utskicket behandlar DRS Reklam AB dina personuppgifter, såsom namn och adress.

Adressuppgifterna är hämtade ur Statens personadressregister, SPAR. De medverkande företagen har rätt att ta del av uppgifterna för avstämning mot fakturerat antal utskick.

DRS Reklam AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som DRS Reklam AB utför och följer därvid reglerna för hur dessa får hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

DRS Reklam AB raderar samtliga personuppgifter om dig efter att utskicket har genomförts. Du är välkommen att kontakta DRS Reklam AB om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas. Du kan kontakta oss genom att mejla till info@drsreklam.se eller skicka ett brev till följande adress: DRS Reklam AB, Box 1112, 269 22 Båstad.

Kontakt angående dina uppgifter sker med vårt dataskyddsombud på dpo@drsreklam.se.

 

Företagare

GDPR (general data protection regulation)
I samband med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj vill vi informera om hur vi anpassar oss till GDPR.

Den nya förordningen innebär en del förändringar för oss men inget som kommer påverka själva utskicken till de nyinflyttade.

Genom intresseavägning kan vi fortsätta med utskicken med skillnaden att vi mycket tydligt informerar den nyinflyttade om dennes rättigheter till sina personuppgifter. Vi behandlar inga känsliga uppgifter och gör ingen profilering mer än urvalet nyinflyttade och ålder. När utskicken är gjorda raderar vi alla uppgifter och ingenting lagras hos oss. Därför ser vi heller ingen anledning till biträdesavtal med våra kunder då inga kundregister finns.

Vi har bred bevakning och gedigen utbildning inom GDPR och håller oss ständigt uppdaterade.

Namnlistor
I och med den nya förordningen kommer vi inte att skicka ut namnlistor i samband med fakturan. Istället får ni en länk skickad till den angiva e-postadressen för namlistor. Där kan ni gå in och se namnen under en tidsbestämd period av 45 dagar från fakturadatum.