En nyinflyttad är en kund med stor köpkraft!

Tag vara på den!

Nyinflyttade är en sökande och nyfiken målgrupp som ännu inte har skapat sina köpmönster. De är mottagliga för erbjudanden och information, de söker varor och tjänster för att förenkla sin vardag, de har ett stor köpbehov och de vill givetvis känna sig välkomna.

Ett bra erbjudande lockar in många nyinflyttade till dig. Tänk på att en nöjd kund alltid kommer tillbaka!

Var med och påverka den nyinflyttade redan från början.